Roncsolásmentes szemrevételezéses anyagvizsgálat (Visual Testing – VT)

A szemrevételezés az egyik legrégebbi, legmegbízhatóbb és leggyakoribb módszer egy vizsgált szerkezet vagy anyag felületi állapotának értékelésére.

A szemrevételezés a vizsgálandó anyag puszta szemmel végzett vizsgálata. Ez a fajta vizsgálat nem feltétlenül igényel különleges felszerelést, de speciális tudást igen, hogy az anyagvizsgáló tudja, mit kell keresnie, amikor szemrevételezi a tárgyat. 

A szemrevételezés során az anyagvizsgáló a vizsgált szerkezet vagy anyag felületén a gyártásból, üzemeltetésből, esetleg a szállításból vagy a raktározásból adódó, az elvárt minőségtől különböző eltéréseket, hibákat, károsodásokat keres.

szemrevételezéses vizsgálat történhet az alapanyagon, az előkészítés, a megmunkálás egyes lépéseiben, a készterméken és az üzemeltetés során bármikor.

A szemrevételezéses vizsgálat alkalmazható öntvények, kovácsolt termékek, megmunkált alkatrészek és hegesztések ellenőrzésére minden iparágban.

A szemrevételezéses vizsgálat lehet önálló, vagy más anyagvizsgálati eljárásokat kiegészítő és káreset-elemző. A vizsgált anyaghoz való hozzáférés szempontjából a szemrevételezés lehet közvetlen vagy közvetett. Előbbi esetben nagyító, mikroszkóp, vagy projektor használata is megengedett, utóbbi esetben a vizsgáló nem közvetlenül a saját szemével látja a vizsgált anyagot, hanem fotó, videófelvétel alapján vizsgál, vagy valamilyen segédeszköz van a szeme és a tárgy között. Ilyen lehet a tükör, az endoszkóp, száloptikás berendezés, és legújabban a távoli vagy távirányított anyagvizsgálat témakörébe tartozó drónos videórendszerek, melyről később még szót ejtünk.

A szemrevételezés során az anyagvizsgáló többnyire repedéseket, deformálódást, korróziót, elszíneződést, fizikai sérüléseket keres az anyagon, a hegesztési varratokon pedig a szabad szemmel látható felületi repedéseket, krátereket, és alakhibákat és egyéb eltéréseket.

A vonatkozó szabvány (MSZ EN 13018) nem írja elő, hogy az anyagvizsgáló rendelkezzen VT-tanúsítvánnyal, a vizsgáló személynek ugyanakkor ismernie kell a megfelelő szabványokat, a terméket, a gyártás folyamatát, és a segédeszközöket. A segédeszközök kalibrálását csak minimum 1-es szintű anyagvizsgáló végezheti. Mivel talán a legszubjektívebb eljárás minden anyagvizsgálati módszer közül, a minőségi szemrevételezéses vizsgálathoz igen nagy tapasztalat kell.

A szemrevételezéses vizsgálatokat minden iparágban alkalmazzák, mivel egy szerkezet vagy anyag szabad szemmel történő vizsgálata az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy megtaláljuk az eltéréseket vagy hibákat. Az eltérések felderítésének a szemrevételezés során az elsődleges célja, hogy amennyiben orvosolhatók, kerüljenek javításra, ugyanakkor ezzel a módszerrel sok esetben megelőzhető egy drágább anyagvizsgálati eljárás felesleges lefolytatása.

A helyben végzett vizuális vizsgálat előnyei:
• A legolcsóbb anyagvizsgálati eljárás
• Minimális eszközigény vagy egyáltalán nincs szükség felszerelésre
• Minimális anyagelőkészítést igényel

A helyben végzett vizuális vizsgálat hátrányai:
• Csak felületi eltérések kimutatására alkalmas
• Csak viszonylag nagy eltérések kimutathatók
• Nagymértékben szubjektív módszer: a hibák félreértelmezésének kockázata

Távoli vagy távirányított anyagvizsgálat

Az információs technológia (IT), a nano- és mikroelektronika, a robotika és a digitális képfeldolgozás folyamatos és igen gyors fejlődése az anyagvizsgálati technológiákat is nagyban érinti. Már most is léteznek, és igen valószínű, hogy hamarosan széles körben elterjednek azok az anyagvizsgálati eljárások, amikor az anyagvizsgáló távirányított eszközével jelentős távolságból képes tanulmányozni a vizsgált terméket, szerkezetet. Valószínű, hogy a jövőben a vizsgálatot egyre gyakrabban egy operátor és egy robot végzi, az eltéréseket kiértékelő szakember pedig akár a világ egy másik táján is lehet.

Távoli vizuális vizsgálat (RVI – Remote Visual Inspection)

Amint a cikk elején utaltunk rá, a vizuális vizsgálatot nem mindig kell, és nem mindig lehet személyesen elvégezni.

A képrögzítő technológia és a robotika folyamatosan fejlődésének köszönhetően az anyagvizsgálók egyre inkább RVI eszközöket használnak a vizuális adatok gyűjtésére a személyes jelenlét helyett. Az RVI drónok speciális érzékelőkkel vannak ellátva, a civil, vagy más iparági drónok nem alkalmasak anyagvizsgálatra.

Távolból irányított vizsgálatra akkor van leginkább szükség, ha a vizsgálandó szerkezet nehezen megközelíthető helyen van, vagy a munkaterület veszélyes, vagy mindkét eset fennáll.

Például egy robbanás után egy bányába belépni életveszélyes. Egy drón segítségével távolról is felmérhető vizuálisan a terület, és ennek alapján a vezetőség eldöntheti, milyen intézkedéseket hoz, amíg a közvetlen veszélyt elhárítják.

Kevésbé extrém példával szemléltetve: egy hatalmas olajtároló tartály vizsgálata potenciálisan veszélyes lehet, mert ehhez több tíz méter magasra épített állványzatra van szükség. A drón használatával kizárható a baleset, miközben lehetővé teszi az anyagvizsgáló számára a szemrevételezést – az emberi szemnél hatékonyabb, nagy felbontású kamerájának segítségével, amellyel tetszés szerinti mennyiségű felvételt készíthet.

Ez közvetett szemrevételezésnek számít, de a technológia fejlettsége a korábbi és közvetlen eljárásnál mélyrehatóbb vizsgálatot tesz lehetővé.

Persze nem csak drónokat lehet használni távoli szemrevételezéshez, korábban kísérleteztek azzal, hogy kötelekre kötött kamerákkal érték el a vizsgálati helyszínt, vagy a kamerákat robotokhoz rögzítették. A dróntechnológia azért sikeres, mert igen érzékeny és pontos irányítási lehetőséget és magas színvonalú képalkotást kínál.

A dróntechnológia előnyei:

Biztonság
A drónok javítják a biztonságot, mivel szükségtelenné teszik, hogy a vizsgáló zárt, vagy veszélyes helyre lépjen be, másszon fel.

Költségkímélés
A magas vagy veszélyes helyeken történő vizsgálat gyakran költséges állványzatokat és hosszabb leállásokat igényel. A dróntechnológiához nem kell állvány, és jelentősen csökkenti az vizsgálathoz szükséges időt, ami jelentős költségmegtakarítást eredményez.

Kiváló minőségű adatok
Az új vizsgálati drónok kiváló minőségű vizuális adatokat gyűjtetnek, amelyek archiválhatók.

Facebook
LinkedIn
E-mail